UtlandsBosättning AB har sedan många år ett utbrett samarbete med föreningen för Svenska i Världen. SVIV är en intresseorganisation för svenskar som bor, lever och verkar utomlands. 

Detta samarbete omfattar bl.a. de bägge handböckerna Bosättning Utomlands och Återflyttning till Sverige. Dessutom svarar Kerstin Gustafsson för Frågor och Svar i föreningens medlemstidning Svensk i Världen samt för den individuella informationen till föreningens medlemmar.

www.sviv.se